صفحه اصلی /  گروه شرکت های ارکان /  بخش ساختمانی /  شهرک صنعتی چهاردانگه

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/wwwarkan/public_html/plugins/content/yoo_gallery/lib/thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/wwwarkan/public_html/plugins/content/yoo_gallery/lib/thumbnail.php on line 124

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/wwwarkan/public_html/plugins/content/yoo_gallery/lib/thumbnail.php on line 124

شهرک صنعتی خدماتی جنوب تهران (چهار دانگه )

‏این شهرک در راستای انتقال و ساما ندهی مشاغل آلاینده شهر تهران توسط شرکت ساماندهی مشاغل شهرذاری طراحی گردیده است . ‏پروژه مذکور در اراضی به مساحت تقریبی 240  هکتارکه شامل 3500 ‏واحد صنفی و 3000 ‏واحد تجاری می باشد. ‏صنوف در نظر گرفته شده برای استقرار در این شهرک عبارتند از: ‏ماشین سازان، فلزترا شان، آهنگران ساختمانی، آلومینیوم کاران، مصنوعات فلزی و درودگران . ‏بخش اجرا شده توسط این گروه  شامل 220 ‏واحد کارگاهی با زیر بنایی بالغ بر700000 ‏متر مربع و ساخت فضای عمومی شهرک و محوطه سازی می باشد که در حال حاضر در حال بهره برداری توسط اصناف مربوطه است و دهها هزار نفر در شهرک فوق مشغول به کار می باشند.

 

انتخاب زبان سایت

افراد آنلاین

ما 2 مهمان آنلاین داریم